I must be cruel, only to be kind

Ask me anythingNastępna stronaArchiwum

"The joy of life comes from our encounters with new experiences, and hence there is no greater joy than to have an endlessly changing horizon, for each day to have a new and different sun."

- Jon Krakauer - Into the Wild 

(Źródło: zombiebloomers)

"Warto było cię spotkać,
aby się dowiedzieć,
że istnieją takie oczy jak twoje."

- Janusz Leon Wiśniewski

(Źródło: kapsel-od-heinekena)