I must be cruel, only to be kind

Ask me anythingNastępna stronaArchiwum

"The darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in times of moral crisis."

- Dante Alighieri

"Nigdy świadomie nie próbowałem nikogo skrzywdzić, lecz mimo dobrych intencji w potrzebie potrafiłem być do cna egocentryczny, wręcz okrutny. Byłem kimś, kto potrafi, uciekając się do wiarygodnej wymówki, zadać osobie, na której mu zależało, ranę nie do zagojenia."

- Haruki Murakami ‘Na południe od granicy, na zachód od słońca’ 

(Źródło: polskie-zdania)